HISTORIA NASZEJ JEDNOSTKI - BUDOWA REMIZY

Lata 1923 - 1939 | Lata 1945 - 1988 | Budowa remizy i Domu Strażaka | Lata 1988 - 1996
Budowa remizy Druhowie OSP pozazdrościli remizy strażackiej kolegom z sąsiedniej wsi. Postanowili wybudować remizę w Prątnicy.
Na temat budowy zaczęto już mówić w 1964r., ale nikt nie podjął się załatwić spraw organizacyjnych budowy. Nadal więc korzystano ze starej remizy. Budowę nowej odłożono. Nowa remiza została wybudowana dopiero w 1986 r. , razem z Domem Strażaka.
Budowa Domu Strażaka 11.10.1984 r. na zebraniu wiejskim z inicjatywy naczelnika Miasta i Gminy mgr. E. Standary podjęto uchwałę o budowie Domu Strażaka w Prątnicy.
Powołano komitet budowy, w skład którego weszli:
 • Aleksy Curzydło - przewodniczący
 • Władysław Cisłak - z-ca przewodniczącego
 • Edmund Ługiewicz - sekretarz
 • Paweł Kisielewski - skarbnik
 • Cezary Jakubowski - członek
 • Jan Kowalkowski - członek
 • Marek Golder - członek
 • Benedykt Golder - członek
 • Jerzy Ziejewski - członek

Zanim przystąpiono do budowy odbyło się kilka zebrań, na których omówiono przydziały prac poszczególnym organizacjom oraz przyjęto deklaracje pieniężne.
W listopadzie 1985 r. rozpoczęto pewne prace przy budowie w ramach czynu społecznego.
Rozpoczęto wykopy pod Dom Strażaka. Pierwszymi, którzy rozpoczęli pracę z własnym sprzętem, byli:
 • E. Ługiewicz - ładowacz
 • P. Kiszelewski - łopata
 • J. Rożentalski - łopata
 • J. Karczewski - ciągnik
 • B. Zieliński - ciągnik
 • H. Kruszewski - ciągnik
 • B. Kisielewski - ciągnik
 • oraz grupa członków ZMW z przewodniczącym Cezarym Jakubowskim, którzy wykopali dół pod wapno gaszone.
25 marca 1985 r. przywieziono pierwsze cegły pod budowę. Transport bezpłatnie podstawiły OSM w Lubawie i SKR w Lubawie. Przy rozładowaniu pracowali członkowie ZMW.W czerwcu 1985 zostały zalane ławy pod budowę. Pracami budowlanymi kierował POM w Lubawie, którego ekipa przebywała na budowie od 1985 do 1988. Bardzo często teren budowy odwiedzał naczelnik Miasta i Gminy mgr Edmund Standara, który kontrolował tempo pracy.
W 1986 r. widać już sylwetkę powstającego Domu Strażaka. Wśród zakładów pracy i organizacji praca społeczna w złotówkach wyniosła:
 • ZMW - 14 968zł
 • Szkoła Podstawowa - 12 136zł


Po zakończeniu budowy wyznaczono termin uroczystego otwarcia Domu Strażaka w Prątnicy na dzień 26.08.1988 Do tej uroczystości całe społeczeństwo wsi Prątnica przygotowywało się bardzo aktywnie!

<<Lata 1945 - 1988 | Lata 1988 - 1996 >>

© OSP Prątnica 1923-2009 KSIĘGA GOŚCI Projekt i wykonanie:Wojciech Grabowski
statystyka