HISTORIA NASZEJ JEDNOSTKI - 1945 - 1988

Lata powojenne: Po wojnie strażacy wsi Prątnica szybko zjednoczyli się w swojej organizacji i przystąpili do aktywnej działalności, czego dowodem są
    Czyny społeczne na terenie wsi Prątnica, jak i we wsiach sąsiadujących:
  • budowa Gromadzkiej Rady Narodowej
  • budowa zlewni mleka
  • budowa pawilonu szkolnego
  • pomoc przy budowie Ośrodka Zdrowia
  • rozbudowa magazynów GS
  • budowa drogi Prątnica-Tuszewo
  • pomoc przy budowie Domu Strażaka w Rumienicy
Rok 1957 W 1957 r. OSP w Prątnicy otrzymała pierwszą motopompę, którą obsługiwał Alojzy Kowalkowski. Do 1957 jeżdżono w konie. Praca społeczna przerywana była udziałem w gaszeniu pożarów.
Lata 1963-1966 W latach 1963-1966 wybuchły 3 pożary na terenie Omula.
Lata 1966-1969 W latach 1966-1969 pożary w Omulu, Mortęgach i Linowcu.
Rok 1967 Rok 1967 - pożar w Prątnicy u ob. Graduszewskiego.
Rok 1969 Rok 1969 - pożar także w Prątnicy u ob. Tuszyńskiej Janiny;
Lata 1970-1973 Lata 1970-1973 - pożary w Łążynie, Szczepankowie, Mortęgach.
Rok 1971 W 1971r. - bardzo duży pożar w Złotowie
Rok 1983 W 1983r. - pożar u ob. K. Czarneckiego w Prątnicy.
Rok 1965 W 1965 r. członkowie OSP uczestniczyli w pochodzie 1-majowym w Lubawie. Do Lubawy pojechali w pełnym umundurowaniu i w konie.

<< Lata 1923-1939 | Budowa remizy i Domu Strażaka >>

© OSP Prątnica 1923-2009 KSIĘGA GOŚCI Projekt i wykonanie:Wojciech Grabowski
statystyka Strona umieszczona na serwerze ZOSP